Školka v sokolovně

24.04.2014 20:39

Od 22. dubna sídlí mateřská škola v prostorách místní sokolovny. Chtěla bych touto cestou poděkovat pracovnicím MŠ za obětavou práci při stěhování, pracovníkům Obecního úřadu Starovice, kteří velmi ochotně pomáhali se stěhováním nábytku, hraček, pomůcek a nachystali prostory školy k rekonstrukci,také panu starostovi za organizaci celé akce. Velké poděkování patří paní Fialové - vedoucí školní jídelny, která pro nás připravila útulné stolovací prostředí. Nesmím zapomenout na maminky, které pochopily složitost situace a po obědě si vyzvedávají své děti ve školní jídelně. Věřím, že dva měsíce v sokolovně zdárně zvládneme a všichni se budeme těšit na "novou"  krásnou školičku.

Fotografie ze sokolovny a školní jídelny můžete vidět v naší galerii.

Renata Kadlecová, ředitelka MŠ.