První kroky k rekonstrukci provází měření radonu

23.11.2012 12:34

V současné době nechala mateřská škola zpracovat projekt částečné rekonstrukce budovy. Důvodem jsou nevyhovující hygienická kritéria, která musí zřizovatel řešit, pokud chce zachovat nynější počet 25 dětí  navštěvujících mateřskou školu. Rekonstrukce by z ohledem na termín měla být zrealizována nejpozději do konce roku 2014 a jednalo by se především o navýšení počtu umyvadel, záchodů (pisoárů) a zvětšení obytné části - stávající jídelny. Návrh bude v nejbližší době předložen zastupitelům obce a pokud dojde ke schválení, bude zahrnut do rozpočtu obce na příští rok.

 

V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí probíhá po celý školní rok měření radonu v budově mateřské školy. Začátkem listopadu došlo k umístění dvou detektorů –  jednoduchých plastových krabiček – do dvou hlavních místností v prostorách MŠ. Detektory jsou umístěny mimo dosah dětí. Mateřská škola využila bezplatné akce v rámci radonového programu z EU. Měření bude ukončeno v měsíci červnu. „Přišlo nám rozumné na základě konzultace se Státním ústavem radiační ochrany provést toto měření, právě s ohledem budoucí přestavby mateřské školy. Naše oblast nepatří mezi oblasti s vysokými hodnotami, ale vzhledem k tomu, že budova vlhne a nejvíce času zde tráví malé děti, tak jsme k měření přistoupili. Jedná se o jednoduché měření, které nás nikterak nezatěžuje a naopak může být jen prospěšné.“