Předškoláci se připravují k zápisu

23.01.2013 21:59

Sedm předškoláků z naší mateřské školy se už těší na školu základní - a nejenom těší, také se pilně připravují!

CO BY MĚLI PŘEDŠKOLÁCI K ZÁPISU UMĚT?

- své jméno, příjmení, bydliště, věk, jména a povolání rodičů, jména sourozenců
- orientaci v prostoru (pojmy vlevo, vpravo,nahoře, dole, vpředu, vzadu), recitaci básně, zazpívání písně, namalování lidské postavy
- barvy a tvary (základní barvy - červená, modrá, zelená, žlutá, černá; geometrické tvary - čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh)
-řešit problém - např. sestavení domečku z různých geometrických tvarů vyrobených z plastu, dřeva či papíru


Jak dítě k zápisu připravit?

·  Určitě jej naučit výše zmíněné, opět nenásilnou formou.
·  Zdokonalujte soustředěnost a komunikační schopnost dítěte, schopnost následování jednoduchých pokynů.
·  Cvičte s ním zodpovídání otázek: zlepšujte soustředěnost, pohotovost, nebojácnost. Po přečtení pohádky jej např. vyzvěte k převyprávění příběhu apod.

Do snažších úkolů jsou zapojovány i děti mladší, které se učí pomalu rozpoznávat např. geometrické tvary.