Povinné poplatky

24.04.2014 21:00

MĚSÍČNÍ PLATBY: (platba probíhá ve školní jídelně)

Školné "úplata"   ...  300,- Kč   (od tohoto poplatku jsou osvobozeny děti předškolního věku tzn. rok před nástupem povinné školní docházky do ZŠ). Děti

s odkladem musí měsíční poplatek hradit. Platí od 1.9.2014

ROČNÍ POPLATKY: (vybíráme na začátku šk. roku v MŠ)

Příspěvek do fondu SRPDŠ         ... 150 Kč

Příspěvek na praní ložního prádla ... 100 Kč

Plavání - dobrovolné                    ... 1.300 Kč