Obří kmen je na svém místě

17.08.2013 08:53

Ve čtvrtek 15. srpna došlo za pomoci jeřábu k uložení osmimetrového  kmene topolu do oblázkového moře. Dutý obří kmen byl ošetřen a jako přírodní tunel bude sloužit k zábavě a hře dětí.

V areálu zahrady MŠ došlo k vystavění nové zdi a plotů. Na tuto činnost byli uvolňováni během roku pracovníci OU Starovice, a díky tomu došlo k velkému ušetření z obecní pokladny. V nejbližších dnech bude urovnán terén tak, aby na podzim mohla být vyseta tráva. Vrbová iglů by měla být vysazena do konce měsíce října. Ostatní herní prvky budou postupně dokupovány dle finančních možností mateřské školy.