Aktivity v MŠ

 
Ruce v hlíně - cílem programu je seznámit děti s přírodním materiálem a naučit je pracovat s keramickou hlínou. Tyto činnosti jsou zařazovány do tematických bloků v průběhu celého roku a podporují rozvoj jemné motoriky a fantazie. Tvoříme dekorace do domu, ale také na vánoční slavnosti, vyrábíme dárky pro maminky aj. Máme svoji vlastní keramickou pec.
 
Přípravný kurz Předškolák 

Pro předškolní děti připravujeme edukativně-stimulační hodiny, kterých se účastní společně s rodiči. Jednotlivé lekce postupně cvičí děti v dovednostech potřebných pro bezproblémový přechod na školní režim. Účast rodičů má také svůj význam. Díky těmto společným setkáním se dozví mnoho informací, především co by předškolák měl zvládat před nástupem do školy. Díky skupinovým hodinám rodiče také mohou vidět, jak jejich dítě funguje ve skupině vrstevníků, což často usnadní rozhodování při zvažování odkladu povinné školní docházky.

 
Tělovýchovný projekt TJ Sokol „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky) - jedná se o celoroční činnost zaměřenou na pohybové a poznávací aktivity dětí předškolního věku. Cílem projektu je probudit v dětech zájem o pohybové aktivity. Děti hravou formou bez soupeření a stresových situací plní různé úkoly, které jim přináší radost z pohybu, učí je překonávat překážky a rozvíjet jejich pohybové dovednosti.  Projekt je vede k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových, a to vše hravou formou deníčků se zvířátky a úkoly. Projekt probíhá ve školce. Pohybové úkoly jsou sestavené tak, aby se daly zvládnout i se základním vybavením tělocvičny.
 
 
 
 
Malý vandovníček - cílem projektu je seznámit děti s okolím rodné vesnice, orientovat se v terénu, získat vytrvalost při delších procházkách a uvědomit si krásu rodného místa.
 
 
 
 
 
Plavání - jedná se o kurz, který pořádá Městské sportovní zařízení Hustopeče (Plavecká škola). Děti se během 10 hodin výuky naučí základy plavání - splývání, dýchání do vody, plavání s deskou, ponory do vody, skoky do vody. Kurz je určen všem dětem naší školy a má vést k odbourávání strachu z vody. Na konci kurzu dostávají děti diplom s kapříkem.
 
 
Nocování předškoláků ve školce - na závěr školního roku, v rámci rozloučení s předškoláky, pro ně připravujeme nocování ve školce spojené s táborákem, sportovními aktivitami a hrami.