Aktivity v MŠ

 
Ruce v hlíně - cílem programu je seznámit děti s přírodním materiálem a naučit je pracovat s keramickou hlínou. Tyto činnosti jsou zařazovány do tematických bloků v průběhu celého roku a podporují rozvoj jemné motoriky a fantazie. Tvoříme dekorace do domu, ale také na vánoční slavnosti, vyrábíme dárky pro maminky aj. Máme svoji vlastní keramickou pec.
 
Přípravný kurz Předškolák - soubor edukativně - stimulačních činností připravujeme dětem před vstupem do základní školy. Kurz nabízí práci rodiče a dítěte, pomáhá zvládnout první náznaky školního režimu. Rodiče mohou spolupracovat a sledovat jak dítě reaguje, plní úkoly a soustředí se na práci.
 
Tělovýchovný projekt TJ Sokol „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky) - jedná se o celoroční činnost zaměřenou na pohybové a poznávací aktivity dětí předškolního věku. Cílem projektu je probudit v dětech zájem o pohybové aktivity. Děti hravou formou bez soupeření a stresových situací plní různé úkoly, které jim přináší radost z pohybu, učí je překonávat překážky a rozvíjet jejich pohybové dovednosti.  Projekt je vede k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových, a to vše hravou formou deníčků se zvířátky a úkoly. Projekt probíhá ve školce. Pohybové úkoly jsou sestavené tak, aby se daly zvládnout i se základním vybavením tělocvičny.
 
 
 
 
Malý vandovníček - cílem projektu je seznámit děti s okolím rodné vesnice, orientovat se v terénu, získat vytrvalost při delších procházkách a uvědomit si krásu rodného místa.
 
 
 
 
 
Plavání - jedná se o kurz, který pořádá Městské sportovní zařízení Hustopeče (Plavecká škola). Děti se během 10 hodin výuky naučí základy plavání - splývání, dýchání do vody, plavání s deskou, ponory do vody, skoky do vody. Kurz je určen všem dětem naší školy a má vést k odbourávání strachu z vody. Na konci kurzu dostávají děti diplom s kapříkem.
 
 
Nocování předškoláků ve školce - na závěr školního roku, v rámci rozloučení s předškoláky, pro ně připravujeme nocování ve školce spojené s táborákem, sportovními aktivitami a hrami.